បញ្ជូន​ជនសង្ស័យ​៤​នាក់ ប្រើ​ឧបករណ៍​ឆក់​ត្រី​ខុសច្បាប់​ក្នុង​តំបន់​អភិរក្ស ទៅ​តុលាការ​ – CEN