សូម​ប្រយ័ត្ន​បងប្អូន​! លើស​ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់​ហើយ នៅ​ដើរ​បិណ្ឌបាត​ទៀត ពេល​ទាញ​ទូរស័ព្ទ​តេ​ទៅ​ប៉ូលិស ស្រាប់តែ​បក​មក​ចង្អុលមុខ និង​បោះសម្តី​ខ្លាំងៗ​ថា​…! – CEN