អញ្ជើញ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅ​អគារ​អង្គរជ័យ​ចាស់​ទ្រុឌទ្រោម មក​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បី​រិះរក​ដំណោះស្រាយ​ឱ្យបាន​សមស្រប ជៀសវាង​បាន​នូវ​ហានិភ័យ​ផ្សេងៗ​ – CEN