ស្ងាត់ៗ​! គឹម លីហ្សា ស្រាប់តែ​ពោល​ពាក្យ​ប៉ុន្មាន​ឃ្លា​ដ៏​មានន័យ​ចាក់​ដោត​ខ្លាំង រហូត​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់គ្នា​សរសើរ​មិន​ដាច់​ពី​មាត់​ថា​… – CEN