តុលាការខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ កំពុង​ចាត់​លើ​នាយរង​ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​និមិត្ត ដែល​បាញ់​យុវជន​ម្នាក់ ឲ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់ធ្ងរ​, នគរបាល​រូបនោះ​ថា​បាញ់​ការពារ​ខ្លួន​ – CEN