​ចិត្ត​ព្រះ​មែន​! ឃើញ​ប្តី​ឱប​ស្រី​ច្បាស់​នឹង​ភ្នែក​ប៉ុន​ហ្នឹងហើយ តែ​ប្រពន្ធ​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​នេះ​មិន​យកទោស​ពៃ និង​ថែមទាំង​អង្វរ​ប្តី​ឆាប់​​មក​ផ្ទះ បន្ទាប់​… – CEN