សំណាង​ហើយ​! បុរស​ចិត្តធម៌​ជិះ​ម៉ូតូ​ប្រទះឃើញ​នារី​រូប​ស្រស់ អង្គុយ​សំកុក​តាមផ្លូវ​កណ្តាលយប់​ស្ងាត់​តែឯង ស្រវឹង​លែង​ដឹងខ្លួន ពេល​សួរនាំ​ទើប​ដឹងថា​… – CEN