ធ្ងន់​ក​! បញ្ច្រក​ស្រា​បៀរ​ទៅ​ពពែ ធ្វើជា​ល្បែង​លេងសើច​! លទ្ធផល ត្រូវ​សមាគម​សត្វ​តាមរក​មុខ ព្រោះតែ​ហេតុផល​មួយ​នេះ​… – CEN