ញាក់សាច់ លោះ​ព្រលឹង​គ្រប់គ្នា​! ស្មានតែ​ខ្លា​ចូល​ភូមិ លុះ​ដឹង​ការពិត​ហួសចិត្ត ព្រោះ​មិន​នឹកស្មានថា​ជា​… – CEN