​អគ្គរាជទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា ”​វិបត្តិ​គឺជា​ឱកាស​” ប្រកាស​ប្តេជ្ញាចិត្ត ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង និង​ចំណងមិត្តភាព​ប្រទេស​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន ឱ្យ​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​បន្ថែម​ – CEN