ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ផ្សារណាត់ បើក​ដំណើរការ​លក់ដូរ​ឡើងវិញ នៅ​ថ្ងៃទី​២​កញ្ញា​នេះ ប៉ុន្តែ​កន្លែង​ឆេះ រង​ការខូចខាត និង​រៀបចំ​ជួសជុល​កែលម្អ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើងវិញ​ – CEN