​ក្រុម​អ្នក​វាយប្រហារ អាច​រកលុយ​បាន​រាប់លាន ពី​ការលក់​គណនី​ហ្គេម Fortnite – CEN