ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ស៊ុន ចាន់ថុល និទានរឿង​ពី​មន្ត្រី​គ្រាប់​ល្ពៅ ហើយ​ហាម​ដាច់ខាត មិនត្រូវ​ធ្វើជា​មន្ត្រី​គ្រាប់​ល្ពៅ​ប្រភេទ​ទី​១ – CEN