សម្តេចតេជោ ៖ សូម​អនុមោទនា ពិធីបុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ វេន​ទី​១ – CEN