ខ្លោចចិត្ត​ណាស់​! ម្តាយ​យំ​ឡើង​ខ្សោះ​ខ្លួន ក្រោយ​កូនស្រី​កំពុង​ពេញ​ស្រឡាញ់​បាន​ស្លាប់ ក្រោយ​គ្រូពេទ្យ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ខុស​ក្បួន នៅ​សាលារៀន​ – CEN