មក​ដឹង​ជីវ​ព្រះ​ជីវប្រវត្តិ អតីត​ព្រះ​បុត្រា​ព្រះបាទ​ន​រោ​តម សីហនុ កម្សត់​ជាងគេ​ក្នុង​កំណត់ហេតុ​ព្រះមហាក្សត្រ ត្រូវ​ខ្មែរក្រហម​ធ្វើ​គុត​ដោយសារ​… – CEN