លោកស្នងការ​ខេត្តតាកែវ ក្នុងឱកាស​កាន់បិណ្ឌ អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​គោរព​តាម​គោលការណ៍​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ត្រូវ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជានិច្ច ចំពោះ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់ខ្លួន​ – CEN