ចម្លាក់​ប្រអប់​ព្រះ​ហ​ស្ថ​ឆ្វេង ព្រះពុទ្ធ​បដិមា​ដ៏​ធំ​មួយ បាន​ប្រទះឃើញ នៅ​ខាងត្បូង​នៃ​ប្រាសាទ​បា​យ័ន្ត​ – CEN