អាជីវករ​នៅ​ផ្សារណាត់ ស្នើសុំ​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ជួយ​ដោះស្រាយ បញ្ហា​ការទូទាត់​សំណង ព​ន្លឿ​ន​ការជួសជុល​តូប​ឡើងវិញ និង​សូមកុំ​យក​ថ្លៃ​ជួល​តូប​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ – CEN