ស្រឡាញ់គ្នា​រយៈពេល​ប្រហែល​១០​ឆ្នាំ ទើបតែ​បែក​គ្នា​រយៈពេល​កន្លះ​ខែ​ជនរងគ្រោះ​មក​ផ្ទះ​រើ​អីវ៉ាន់​និង​ផឹកស៊ី​លាគ្នា ខាង​ប្រុស​ចាក់​ខាង​ស្រី​ស្លាប់​នៅ​កន្លែងកើតហេតុ និង​ចាក់​ខ្លួនឯង​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN