នារី​ម្នាក់​ត្រូវ​ក្លាយជា​ឃាតករ​ទាំង​វ័យក្មេង ព្រោះតែ​មីង​របស់ខ្លួន​ត្រូវ​ប្ដី​ប្រមឹក វាយ​ធ្វើបាប​ខ្លាំង ទ្រាំ​មិនបាន​ក៏​ចូលទៅ​ជួយ ស្រាប់តែ​កើត​ជម្លោះ​ប្រើ​កាំបិត​ចាក់​ពូ​ស្លាប់​ – CEN