ស្ត្រី​អាមេរិក​ម្នាក់​ត្រូវ​ឆ្នោត​ជិត ៦៥​0លាន​ដុល្លារ តែ​សុំ​មិន​ឲ្យ​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​ – CEN