​ម្ចាស់​ហាង​កាហ្វេ​មួយ​នៅ​ថៃ ព្រោះតែ​ចង់​បង្កើន​ការលក់​ដាច់ ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ទាក់ទាញ​ឡង់សេ​ស្រី​ស្អាត​សឹងតែ​ស្រាត ឥលូវ​នេះ ប្រឈម​ទោសទណ្ឌ​ហើយ – CEN