មហា​ញាក់សាច់​! អ្នកណា​ទៅ​ដឹងថា​ផ្លូវជាតិ​គេ​ធ្វើ​សម្រាប់តែ​ឡាន និង​កង់​ម៉ូតូ ឯង​ខំ​តែ​ដើរ​…! (​វីដេអូ​) – CEN