​សម្តេច​តេ​ជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានផ្តល់​អនុសាសន៍​សំ​ខាន់ៗ​ចំនួន​៦​ចំណុច​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី – CEN