ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប​៖ មន្ត្រី​បោះឆ្នោត ត្រូវ​ប្រកាន់​គោលការណ៍ មិន​លម្អៀង​ជាដាច់ខាត​ – CEN