ឱក សុគន្ធ​កញ្ញា តែង​បង្ហាញ​ជីវិត​សុភមង្គល​ដ៏​មានន័យ ស្របពេល​ជោគជ័យ​ទាំង​ការងារ និង​ជីវិត​គ្រួសារ​ – CEN