ផលិតផល​ផ្ទុក​សារធាតុ​គីមី​ហាមឃាត់​បូរ៉ា​ក់ និង​ហួស​កាលបរិច្ឆេទ ប្រើប្រាស់​ជាង ៤៥​គីឡូក្រាម​រកឃើញ​នៅ​ផ្សារ​សាមគ្គី​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN