បន្ទាប់ពី​បិទទ្វារ​សាលារៀន​អស់​រយៈពេល​ជាង​៦​ខែ ព្រោះតែ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅថ្ងៃនេះ សាលារៀន​មួយចំនួន បើកទ្វារ​បង្រៀន​វិញ​ហើយ – CEN