ចង់​ស្តាប់​ទេ​! ទូច ស៊ុន​និ​ច បង្ហើរ​ចម្រៀង​១​បទ​ជា​លើកដំបូង ក្រោយ​ខាន​ច្រៀង​ជិត ១៧ ឆ្នាំ​ – CEN