ជនសង្ស័យ​ចំនួន​ ១៧​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការទទួល​ទិញ​ខ្សែភ្លើង​ដែលជា​ផល​នៃ​អំពើចោរកម្ម ត្រូវបញ្ជូន​ទៅកាន់​តុលាការ ​ដើម្បី​វិនិច្ឆ័យ​ទោស​ – CEN