សាកសព​ទារក​អាយុ ៦​ខែ ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅក្នុង​បន្ទប់ទឹក ជិត​ការដ្ឋាន​សំណង់ នៅ​ភូមិ​ជម្ពូ​វ័ន​ – CEN