រដូវ​បុណ្យទាន​សូម​ប្រយ័ត្ន​ផង​បងប្អូន ចោរ​សាហាវ​ណាស់​! កាត់​ទ្វារ កាត់​បង្អួច ពិសេស​ទ្វារ​គ្រប់​បន្ទប់​គ្មាន​សល់ ផ្ទះ​ដ៏​ធំ​១​កន្លែង​នៅ​ឃ្លាំង​លើ​ – CEN