ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ ជំរុញ​ឱ្យ​មន្ត្រីក្រោមឱវាទ​របស់ខ្លួន ប្រឹងរក​ទីផ្សារ​ឱ្យ​ប្រជាកសិករ​ – CEN