ស្ត្រី​ម្នាក់​ផឹក​រាល់ថ្ងៃ​ជាប្រចាំ យក​សាំង​មក​ចាក់​ដុត​ខ្លួន​ឆេះ​ខ្លោច​ខ្ទេច​ – CEN