ម្ចាស់​ក្សត្រី​ជប៉ុន ដែល​ស្រឡាញ់​រាស្ត្រ​សាមញ្ញ ប្រកាស​ពន្យារ​ពេល​រៀបការ​រហូតដល់​ឆ្នាំ ២០២០ – CEN