សម្តេច​ក្រឡាហោម​៖ សមត្ថកិច្ច​ឃ្លាំ​មើល​តាម​មូលដ្ឋាន ក្រែង​មាន​សកម្មភាព​ចលនា​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ – CEN