មិនទាន់​ចប់​ទេ​! ទួ​ច ស្រី​លក្ខណ៍ បាន​បង្ហោះ​សារ​ធ្ងន់ៗ​ទៅកាន់​អ​តី​ស្វាមី ប្រយ័ត្ន​ស្តាយក្រោយ​ដោយសារ​….(វីដេអូ) – CEN