សេដ្ឋី​ថៃ​ម្នាក់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ដោយសារ​លួច​បរបាញ់​សត្វ​នៅ​តំបន់​ការពារ​ – CEN