ឯកអគ្គរាជទូត​អូស្ត្រាលី ៖ ការជួយ​ប្រទេស​តំបន់​មេគង្គ ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​បញ្ហា​ប្រឈមមុខ​របស់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅតាម​ព្រំដែន​ – CEN