ធ្ងន់​ក​! ធ្វើ​ផ្លូវ​ឲ្យ​រួច​តែ​ពី​ដៃ ស៊ី​តែ​លុយ លទ្ធផល មេក្រុម​ហ៊ុន​ម៉ៅការ​សាង់សង់​ផ្លូវ​២​នាក់​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN