​ខ្លាំង​បាត់​ទម្លាក់​គ្រឿងញៀន​ក្នុង​ទ្បាន​គេ​ហើយ គំរាម​ទារ​គេ​៥០០០​ដុល្លារ ជន​ស៊ីវិល​៦​នាក់​ក្នុងនោះ​មាន​អ្នកសារព័ត៌មាន​៤​នាក់ ដែល​តាំងខ្លួន​ជា​សមត្ថកិច្ច ហើយ​ធ្វើ​ស៊ី​ជនជាតិ​ចិន ត្រូវបាន​ជាប់គុក​បាន​សម្រេច​ – CEN