សម្ដេចព្រះ​សង្ឃនាយក អំពាវនាវ​ប្រជា​ពុទ្ធបរិស័ទ ឲ្យ​បន្ត​អនុវត្ត​វិធានការ​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN