គម្រោង​បណ្ដុំ​សហគ្រាស​ធុន​តូច ​និង​មធ្យម​តម្លៃ​ជាង ២៨​លាន​ដុល្លារ ​នៅ​ខេត្តកណ្តាល នឹង​ចាប់ផ្តើម​បុកគ្រឹះ​នៅ​ខែតុលា​នេះ​ – CEN