​ឆ្នាំនេះ តម្លៃ​ដីចម្ការ​ស្វាយកែវ​រមៀត មាន​ហាងឆេង​ខ្ពស់ បន្ទាប់ពី​មាន​ឧកញ៉ា និង​ជនជាតិ​ចិន ចុះ​ដើរ​ទិញ​ – CEN