ជនជាតិ​ចិន​២​នាក់ ទើប​ធ្វើដំណើរ​ពី​ប្រទេស​ចិន មកដល់​កម្ពុជា ហើយ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក បាន​រត់​ចេញពី​សណ្ឋាគា​រ​មួយ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN