បុរស​វ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់​ដេកស្លាប់ នៅក្នុង​បន្ទប់ ដោយសារ​ជំងឺ​គាំងបេះដូង​(វីដេអូ) – CEN