មិនធម្មតា​ទេ​! អ្នកស្រី អ៊ា​ន សៀវ​ម៉ី ជះ​លុយ​ធ្វើ​ខួប​ក្នុង​ថ្ងៃ​បុក​ភូមិគ្រឹះ​ថ្មី ខ្ទង់សែន​ដុល្លារ​… (​វីដេអូ​) – CEN