គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៨ ខែកញ្ញា រាជរដ្ឋាភិបាល បាន​បើកប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ជាង​៧៨​លាន​ដុល្លារ ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ​ – CEN