​សត្វ​គោ​ចំនួន​១០៧​ក្បាល របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​សង្កាត់​បារាយណ៍ ត្រូវបាន​ចាក់​ថ្នាំ​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​អុតក្តាម និង​សារ​ទឹក ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ​ – CEN